Kapcsolat

BMR Kalkuláció Kft.

Tel: +36-70/427-1881

E-mail:miklos.marsai@gmail.com

Cím: 1133 Budapest, Vág utca 9.

Adószám:22971342-2-41

Cg.01-09-947102/4

Fővárosi Bíróság mint CégbíróságNapelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

2019.05.17.

GINOP-4.1.3-19
Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati villamosenergia-termelés céljából

Támogatás megnevezése:

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

GINOP-4.1.3-19

Támogatás formája:

vissza nem térítendő

Forrás:

15 milliárd Ft

Beadási kezdete:

2019.07.17.

Kedvezményezettek köre:

Gazdálkodási formakód szerint:

  • a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
  • b) 114 Részvénytársaság
  • c) 116 Közkereseti társaság
  • d) 117 Betéti társaság
  • e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

Jogi forma szerint:

  • aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
  •  

Megvalósítási helyszín:

Magyarország területe, kivétel a Közép Magyarországi régió

A támogatható tevékenységek köre:

Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati villamosenergia-termelés céljából

Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz3 kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamos-energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, minimum 7,5 kWp, maximum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

Kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben (a továbbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet) foglalt előírásoknak.

Kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig.

Támogatható költségek:

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költség

új eszköz beszerzése a jelen dokumentum 3.1 fejezetében felsorolt támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan: a napelemes rendszer beszerzésének és telepítésének költsége.

Támogatás mértéke (%):

maximum 100%

Támogatás minimum összege:

1,5 millió Ft

Támogatás maximum összege:

3 millió Ft

vissza