Kapcsolat

BMR Kalkuláció Kft.

Tel: +36-70/427-1881

E-mail:miklos.marsai@gmail.com

Cím: 1133 Budapest, Vág utca 9.

Adószám:22971342-2-41

Cg.01-09-947102/4

Fővárosi Bíróság mint CégbíróságMegújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP 3.3.3-13

2013.07.10.

Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP 3.3.3-13

Az Új Széchenyi Terv e pályázatának általános célja a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a megújuló energiaforrásokon alapuló hő- és villamos energia szerepének
növelése, és ezen keresztül a széndioxid-kibocsátás csökkentése.

KMOP3.3.3-11

 

Megvalósítási helyszín:

Közép Magyarországi régió

 

A támogatható tevékenységek köre:

Megújuló energia alapú
villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés

 I. Napenergia
alapú villamosenergia termelés

 • Hálózatra kapcsolódó 500kWp alatti teljesítményű
       fotovoltaikus rendszerek
 • Hálózatra nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek

II. Biomassza-felhasználás villamos energia vagy kapcsolt
hő és villamosenergia- termelésre

 • Szilárd biomassza
       közvetlen hasznosítása kapcsolt hő és villamosenergia-termelésre. Új,
       kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő, szilárd biomassza hasznosító,
       nagy hatékonyságú kisméretű (20 MWe kapacitásnál nem nagyobb)
       erőműegység kiépítése
 • Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú (pl.
       szerves olaj, etanol, stb.) energiahordozóvá alakítása és villamosenergia-
       vagy kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre történő hasznosítása

III. Vízenergia-hasznosítás: 5 MW alatti vízerőművek
építése és felújítása, villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és
felújítása

 • Meglévő, ám használatban nem lévő (villamos energiát nem termelő)
       vízerőmű felújítása, és/vagy hálózati kapcsolatának kiépítése.
 • Meglévő, működő vízerőmű kapacitásbővítése
 • Új vízerőmű
       létesítése.

IV. Biogáz-termelés
és felhasználás


 • Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési
  melléktermék, kapcsolódó iparági melléktermék, kapcsolódó és egyéb ipari
  melléktermék, vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló biogáz-termelés kapcsolt hő-
  és/vagy villamosenergia-előállításra
  történő hasznosítási rendszer kialakítása. A biogáz üzem hő
  kapacitásának legalább 50 %-át hasznosítania kell.  

 • Szennyvízből keletkező biogáz kapcsolt hő- és/vagy villamosenergia-előállításra, vagy földgáz hálózatba
  táplálásra történő hasznosítási rendszer kialakítása

 • Hulladéklerakó és kezelő telepen keletkező depóniagáz kapcsolt hő- és/vagy villamosenergia-előállításra, vagy földgáz hálózatba
  táplálásra történő hasznosítási rendszer kialakítása

 • Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési
  melléktermék, kapcsolódó és egyéb ipari melléktermék vagy ezek vegyes
  felhasználásán alapuló meglévő
  biogáz-termelésen alapuló,
  fogyasztóhoz való követlen kapcsolat kiépítése,
  vagy földgáz hálózatba táplálható biometán előállítása, szükséges biogáz-termelő
  kapacitások bővítése, biogáz tisztítása, tárolása, földgázhálózathoz való
  kapcsolódása,
 • Mezőgazdasági fő-
       vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó iparági
       melléktermék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló új biogáz-termelő kapacitások létrehozása, fogyasztóhoz való
       követlen kapcsolat kiépítése, vagy földgáz hálózatba táplálható biometán
       előállítása, tisztítása, tárolása, földgázhálózathoz való kapcsolódása

V. Geotermikus
energia hasznosítása

VI. Szélenergia-hasznosítás

50kWp alatti villamosenergia-hálózathoz csatlakozó
szélerőművek telepítése amennyiben a megtermelt villamos energia:


 • 100%-ban saját felhasználásra kerül vagy

 • A megtermelt villamos energia 100 %-át közvetlenül tovább
  értékesíti, vagy

 • Hálózatra értékesítés esetén a megtermelt villamos
  energia legalább 50%-a saját célra vagy közvetlen értékesítés útján kell hogy
  hasznosuljon

Villamosenergia-hálózathoz nem csatlakozó szélerőművek,
azok fogyasztóval való közvetlen kapcsolatának kiépítése,
villamosenergia-tároló egységek

VII. Megújuló energiaforrások kombinálása

Helyi hő és hűtési
igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

 

I. Napenergia hasznosítása

 • használati melegvíz igény részleges vagy teljes kielégítése;
 • használati melegvíz igény részleges és/vagy
       teljes kielégítése és fűtési és/vagy hűtési hőigény részleges vagy teljes
       kielégítése;
 • gazdasági
       termelési folyamat részleges vagy teljes hőigényének kielégítése (pl.:
       előszárítás);
 • hőigény kielégítése napelemek által termelt
       villamos energia hőenergiává alakításával.

II. Biomassza-felhasználás

Szilárd
vagy folyékony biomassza közvetlen hasznosítása hőigény kielégítésére

 • Szilárd biomassza melegvíz és/vagy fűtési hőigény
       kielégítésére.
 • Szilárd biomassza
 • felhasználása gazdasági termelési folyamat
       közvetlen hőigényének kielégítéséhez
 • Folyékony biomassza melegvíz és/vagy fűtési
       hőigény kielégítésére
 • Folyékony biomassza gazdasági termelési folyamat
       hőigényének kielégítésére

Szilárd vagy folyékony biomassza köztes
feldolgozottságú energiahordozóvá alakítása100 %-ban  saját hőigény kielégítésre

 • Szilárd biomasszából
       pellet vagy biobrikett 100%-ban saját használati melegvíz és/vagy fűtési
       hőigény célú felhasználásra, valamint saját gazdasági termelési
       folyamatban jelentkező hőigény kielégítésére történő előállítása részleges
       vagy teljes értékesítése
 • Szerves hulladék,
       szennyvíziszap köztes saját melegvíz és/vagy fűtési hőigény célú
       felhasználásra, valamint gazdasági termelési folyamatban jelentkező
       hőigény kielégítésre történő felhasználása.
 • Szerves hulladék,
       szennyvíziszap, vagy egyéb szerves anyag saját használati melegvíz és/vagy
       fűtési hőigény célú felhasználásra, és/vagy gazdasági termelési
       folyamatban jelentkező hőigény kielégítésre történő felhasználása

III. Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz
előállítás, depóniagáz kitermelés és hőigény kielégítésre történő hasznosítási
rendszer kialakítása és bővítése

 


 • Mezőgazdasági fő vagy melléktermék, állattenyésztési
  melléktermék, kapcsolódó iparági vagy egyéb ipari melléktermék, biológiailag
  lebomló települési hulladék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló biogáz
  termelés használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének
  kielégítésére történő felhasználása.

 • Szennyvízből keletkező biogáz használati melegvíz
  előállítás, fűtési-, hűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére
  történő felhasználása.

 • Meglévő rendszer kapacitásának bővítését szolgáló beruházás,
  mellyel növelhető a megújuló energiahordozó termelése és felhasználása, az ezen
  alapuló hőtermelés hatékonysága.
 • Hulladéklerakó és kezelő telepen keletkező
       depóniagáz használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének
       kielégítésére történő felhasználása.

 

IV. Geotermikus energia hasznosítása


 • Új termálkút fúrása, használati melegvíz termelés, fűtés,
  hűtés, vagy termelési folyamat hőigényének kielégítéséhez szükséges rendszer
  kialakítása, valamint hőfogyasztókkal való összekapcsolása, kapcsolódó előírás
  szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása.

 • Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt
  termálkút használati melegvíz termelés, fűtés, hűtés vagy technológiai
  termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő bevonása, valamint
  hőfogyasztókkal való összekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező
  rendszer kialakítása.

 • Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer kiemelt vízkontingens
  mennyiségének növelésével járó kapacitás-növelése és új fogyasztók
  bekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása.
  Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer változatlan vízkontingens kivételével
  járó (termelés oldali) hatékonyság-növelése, új felhasználók bekapcsolása
  és/vagy kaszkád rendszer kialakítása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer
  kialakítása, amennyiben a hazai megújuló energia felhasználás növelésével jár

 

V.
Hőszivattyús rendszerek telepítése


 • Villamos valamint gázmotoros
  hajtású, és abszorpciós hőszivattyús rendszerek melyek primerenergia
  felhasználásból számított szezonális teljesítménytényezője (SPFprim) legalább
  1,3 vagy annál magasabb.

VI.
Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával


 • Hűtési igény kielégítése abszorpciós hűtőrendszer
  kialakításával, bármely megújuló energiaforrás felhasználásával

VII. Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő
rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes
átállítása


 • Meglévő távfűtő rendszerek hőigényének részleges vagy
  teljes átállítása megújuló energiaforrásokra, és új megújuló alapú távfűtő
  rendszer kialakítása

Támogatás mértéke :


10%-50%

vissza