Kapcsolat

BMR Kalkuláció Kft.

Tel: +36-70/427-1881

E-mail:miklos.marsai@gmail.com

Cím: 1133 Budapest, Vág utca 9.

Adószám:22971342-2-41

Cg.01-09-947102/4

Fővárosi Bíróság mint CégbíróságMegújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését támogató pályázat

2019.10.03.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása” című (GINOP-4.1.4-19 kódszámú) felhívás.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20,42 milliárd Ft.A felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 11. 09.00 órától 2020. január 15. 10.00 óráig lehetséges.

Támogatás megnevezése:

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

GINOP-4.1.4-19

Támogatás formája:

vissza nem térítendő

Forrás:

20,42 milliárd Ft

Beadás:

2019. november 11. 9.00 órától 2020. január 15. 10.00 óráig

Kedvezményezettek köre:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság

b) 114 Részvénytársaság

c) 129 Egyéb szövetkezet

d) 116 Közkereseti társaság

e) 117 Betéti társaság

f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

g) 228 Egyéni cég

h) 231 Egyéni vállalkozók

i) 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

j) 573 Nonprofit részvénytársaság

k) 575 Nonprofit közkereseti társaság

l) 576 Nonprofit betéti társaság

Jogi forma szerint:

aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;

ab) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

 

Megvalósítási helyszín:

Magyarország területe, kivétel a Közép Magyarországi régió

A támogatható tevékenységek köre:

A) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

 

I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre

 

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából

 

III. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához

 

IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

 

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése

 

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

 

III. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

 

Támogatható költségek:

Építéshez kapcsolódó költség

- építés bekerülési értéke, vagy ezen belül:

-         felújítás

-         beüzemelési költségek

- Építéshez kapcsolódó költségként elszámolhatóak az egyes tevékenységek során felmerülő járulékos költségek munkadíjként. Úgymint meglévő nyílászárók kiszerelése/kibontása; redőnyök illetve rovarhálók leszerelése; meglévő hőtermelők, hőleadók elbontása, leszerelése; világítótestek, armatúrák, korlátok, tűzlétrák, párkányok, ereszcsatornák, szegélyek, hajlatbádog, villámvédelmi hálózat, szellőzőrácsok leszerelése/elbontása/át-, visszaszerelése, továbbá munka-, felvonulási terület kialakítása, bontási anyagok konténeres elhelyezése esetén a konténer bérleti díja, bontási anyagok elszállítása.

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költség

- új eszköz beszerzése, amennyiben a projekt megvalósításához szükséges

Az eszközök beszerzése önállóan nem támogatható, csak a jelen dokumentum 3.1 fejezetében felsorolt támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan, ahol az eszközbeszerzés külön nevesítésre került, és amely tevékenység esetében az eszközbeszerzés bizonyíthatóan szükséges az adott létesítmény funkciójának megfelelő működtetéséhez, továbbá megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz nyilvántartásában.

Támogatás mértéke (%):

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.

Támogatás minimum összege:

3millió Ft

Támogatás maximum összege:

100 millió Ft

 

vissza