Kapcsolat

BMR Kalkuláció Kft.

Tel: +36-70/427-1881

E-mail:miklos.marsai@gmail.com

Cím: 1133 Budapest, Vág utca 9.

Adószám:22971342-2-41

Cg.01-09-947102/4

Fővárosi Bíróság mint CégbíróságMegújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia termelés

2012.01.18.

Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia termelés

A nemzeti összefogás kormánya az Európai Unióval összhangban hangsúlyt helyez a megújuló energiák termelésére. Célunk a fosszilis és nukleáris energiaforrásokhoz képest kisebb környezeti terheléssel járó, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, az ezen alapuló villamos energia szerepének növelése. A pályázat támogatja a földgázhálózatba táplálható biometán-termelést is.

KEOP-2011-4.4.0

Megvalósítási helyszín:

Magyarország területe, kivétel a Közép Magyarországi
régió

A támogatható tevékenységek köre:

 I. Napenergia
alapú villamosenergia termelés,

 • Hálózatra kapcsolódó 500kWp alatti teljesítményű fotovoltaikus
       rendszerek
 • Hálózatra nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek

II. Biomassza-felhasználás kapcsolt hő és
villamosenergia- termelésre

 • Szilárd biomassza
       közvetlen hasznosítása kapcsolt hő és villamosenergia-termelésre. Új,
       kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő, szilárd biomassza hasznosító,
       nagy hatékonyságú kisméretű (20 MWe kapacitásnál nem nagyobb)
       erőműegység kiépítése
 • Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú (pl.
       szerves olaj, etanol, stb.) energiahordozóvá alakítása és villamosenergia-
       vagy kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre történő hasznosítása

III. Vízenergia-hasznosítás: 2 MW alatti vízerőművek
építése és felújítása, villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és
felújítása

 • Meglévő, ám használatban nem lévő (villamos energiát nem termelő)
       vízerőmű felújítása, és/vagy hálózati kapcsolatának kiépítése.
 • Meglévő, működő vízerőmű kapacitásbővítése
 • Új vízerőmű
       létesítése.

IV. Biogáz-termelés
és felhasználás

 • Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési
       melléktermék, kapcsolódó és egyéb iparági melléktermék vagy ezek vegyes
       felhasználásán alapuló biogáz-termelés kapcsolt hő- és/vagy
       villamosenergia-előállításra
  történő hasznosítási rendszer
       kialakítása.
 • Szennyvízből keletkező biogáz
      
  kapcsolt hő- és/vagy villamosenergiaelőállításra, vagy földgáz
       hálózatba táplálásra történő hasznosítási rendszer kialakítása.
 • Hulladéklerakó és kezelő telepen keletkező depóniagáz kapcsolt
       hő- és/vagy villamosenergia-előállításra, vagy földgáz hálózatba
       táplálásra történő hasznosítási rendszer kialakítása
 • Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési
       melléktermék, kapcsolódó és egyéb iparági melléktermék vagy ezek vegyes
       felhasználásán alapuló meglévő biogáz-termelés fogyasztóhoz való
       követlen kapcsolat kiépítése, vagy földgáz hálózatba táplálható biometán
       előállítása, biogáz tisztítása, tárolása, szükséges biogáz-termelő
       kapacitások bővítése, biogáz tisztítása, tárolása, földgázhálózathoz való
       kapcsolódása
 • Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési
       melléktermék, kapcsolódó iparági melléktermék vagy ezek vegyes
       felhasználásán alapuló új biogáz-termelő kapacitások létrehozása,
       fogyasztóhoz való követlen kapcsolat kiépítése, vagy földgáz hálózatba
       táplálható biometán előállítása, tisztítása, tárolása, földgázhálózathoz
       való kapcsolódása

V. Geotermikus
energia hasznosítása

VI. Szélenergia-hasznosítás

50 kWp alatti villamosenergia-hálózathoz csatlakozó
szélerőművek telepítése, amennyiben a megtermelt villamos energia:

 • 100%-ban saját felhasználásra kerül vagy
 • A megtermelt villamos energia 100 %-át
       közvetlenül tovább értékesíti, vagy
 • Hálózatra értékesítés esetén a
       megtermelt villamos energia legalább 50%-a saját célra vagy közvetlen
       értékesítés útján kell, hogy hasznosuljon

Villamosenergia-hálózathoz nem csatlakozó szélerőművek, azok fogyasztóval való közvetlen kapcsolatának kiépítése, villamosenergia-tároló egységek

 

Támogatás mértéke :


30%-60%

vissza