Kapcsolat

BMR Kalkuláció Kft.

Tel: +36-70/427-1881

E-mail:miklos.marsai@gmail.com

Cím: 1133 Budapest, Vág utca 9.

Adószám:22971342-2-41

Cg.01-09-947102/4

Fővárosi Bíróság mint CégbíróságHelyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-4.2.0/B -11

2012.01.18.

Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-4.2.0/B -11

KEOP-4.2.0/B -11 pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, és vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiákat: napkollektoros rendszerek, szilárd biomassza (apríték, pellet, faelgázosító) kazánok, hőszivattyús rendszerek telepítése.

KEOP-2011-4.2.0/B

 

Megvalósítási helyszín:

Magyarország területe, kivétel a Közép Magyarországi
régió

A támogatható tevékenységek köre:

I. Napenergia hasznosítása

 • használati melegvíz igény részleges vagy teljes kielégítése;
 • használati melegvíz igény részleges és/vagy
       teljes kielégítése és fűtési és/vagy hűtési hőigény részleges vagy teljes
       kielégítése;
 • gazdasági
       termelési folyamat részleges vagy teljes hőigényének kielégítése (pl.: szárítás);

II. Biomassza-felhasználás

Szilárd
vagy folyékony biomassza közvetlen hasznosítása hőigény kielégítésére

 • Szilárd biomassza melegvíz és/vagy fűtési hőigény
       kielégítésére.
 • Szilárd biomassza  felhasználása gazdasági termelési
       folyamat közvetlen hőigényének kielégítéséhez
 • Folyékony biomassza melegvíz és/vagy fűtési
       hőigény kielégítésére
 • Folyékony biomassza gazdasági termelési folyamat
       hőigényének kielégítésére

Szilárd vagy folyékony biomassza köztes
feldolgozottságú (szilárd, folyékony, gáznemű) energiahordozóvá alakítása saját
hőigény kielégítésre, illetve értékesítésre

 • Szilárd biomasszából
       pellet vagy biobrikett saját használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény
       célú felhasználásra, valamint saját gazdasági termelési folyamatban
       jelentkező hőigény kielégítésére történő előállítása részleges vagy teljes
       értékesítése
 • Szerves hulladék,
       szennyvíziszap köztes saját melegvíz és/vagy fűtési hőigény célú
       felhasználásra, valamint gazdasági termelési folyamatban jelentkező
       hőigény kielégítésre történő felhasználása.
 • Szerves hulladék,
       szennyvíziszap, vagy egyéb szerves anyag saját használati melegvíz és/vagy
       fűtési hőigény célú felhasználásra, és/vagy gazdasági termelési
       folyamatban jelentkező hőigény kielégítésre történő felhasználása

III. Szilárd és/vagy folyékony alapanyagból biogáz, előállítás,
depóniagáz kitermelés és hőigény kielégítésre történő hasznosítási rendszer
kialakítása és bővítése


 • Mezőgazdasági fő vagy melléktermék, állattenyésztési
  melléktermék, kapcsolódó iparági vagy egyéb ipari melléktermék, biológiailag
  lebomló települési hulladék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló biogáz
  termelés használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének
  kielégítésére történő felhasználása.

 • Szennyvízből keletkező biogáz használati melegvíz
  előállítás, fűtési-, hűtési vagy termelési folyamat hőigényének kielégítésére
  történő felhasználása.

 • Meglévő rendszer kapacitásának bővítését szolgáló
  beruházás, mellyel növelhető a megújuló energiahordozó termelése és
  felhasználása, az ezen alapuló hőtermelés hatékonysága.
 • Hulladéklerakó és kezelő telepen keletkező
       depóniagáz használati melegvíz, fűtési vagy termelési folyamat hőigényének
       kielégítésére történő felhasználása.

 

IV. Geotermikus energia hasznosítása


 • Új termálkút fúrása, használati melegvíz termelés, fűtés,
  hűtés, vagy termelési folyamat hőigényének kielégítéséhez szükséges rendszer
  kialakítása, valamint hőfogyasztókkal való összekapcsolása, kapcsolódó előírás
  szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása.

 • Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt
  termálkút használati melegvíz termelés, fűtés, hűtés vagy technológiai
  termelési folyamat hőigényének kielégítésére történő bevonása, valamint
  hőfogyasztókkal való összekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező
  rendszer kialakítása.

 • Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer kiemelt vízkontingens
  mennyiségének növelésével járó kapacitás-növelése és új fogyasztók
  bekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása.
  Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer változatlan vízkontingens kivételével
  járó (termelés oldali) hatékonyság-növelése, új felhasználók bekapcsolása
  és/vagy kaszkád rendszer kialakítása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer
  kialakítása, amennyiben a hazai megújuló energia felhasználás növelésével jár

 

V. Hőszivattyús
rendszerek telepítése


 • Villamos valamint gázmotoros
  hajtású, és abszorpciós hőszivattyús rendszerek melyek primerenergia
  felhasználásból számított szezonális teljesítménytényezője (SPFprim) legalább
  1,3 vagy annál magasabb.

VI. Hűtési
igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával


 • Hűtési igény kielégítése abszorpciós hűtőrendszer
  kialakításával, bármely megújuló energiaforrás felhasználásával

VII. Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távfűtő
rendszerek kialakítása, megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes
átállítása


 • Meglévő távfűtő rendszerek hőigényének részleges vagy
  teljes átállítása megújuló energiaforrásokra, és új megújuló alapú távfűtő
  rendszer kialakítása

 

Támogatás mértéke :

30%-60%

vissza