Kapcsolat

BMR Kalkuláció Kft.

Tel: +36-70/427-1881

E-mail:miklos.marsai@gmail.com

Cím: 1133 Budapest, Vág utca 9.

Adószám:22971342-2-41

Cg.01-09-947102/4

Fővárosi Bíróság mint CégbíróságTÁRSADALMI EGYEZTETÉSEN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLCSOPORTOK A GAZDASÁGBAN

2012.04.02.

Elindult az Új Széchenyi Terv keretében megjelenő Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – hátrányos helyzetű, elsősorban roma munkavállalók integrációja a munkaerőpiacon című (GOP-2012-3.5.1/C kódszámú) pályázati felhívás társadalmi egyeztetése.

Forrás:NFÜ

A konstrukció kiemelt területként kezeli a hátrányos és leghátrányosabb térségekben megvalósuló beruházások támogatását, hozzájárulva ezzel az ezekben a térségekben tapasztalható kedvezőtlenebb üzleti és foglalkoztatási környezet fejlődéséhez valamint ezáltal az itt koncentráltan élő roma közösség számára elérhető munkalehetőségek számának növeléséhez, társadalmi integrációjuk javításához.

Jelen pályázati kiírás célja, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvénnyel összhangban a pályázat célcsoportjainak foglalkoztatási színvonalának növelése, az egyenlő esélyek megteremtése a munkaerő piaci elhelyezkedésben és munkavégzésben, az integrált munkavégzés elősegítése. A pályázaton keresztül olyan munkahelyi körülmények megteremtése a cél, ezen belül olyan szolgáltatások bevezetése a magyar vállalkozások körében, amelyek biztosítják ezen csoportok számára az egyenlő esélyeket a hatékony munkavégzéshez, illetve amelyek segítik ezen csoportok integrációját a munkaerőpiacon.

A konstrukció keretén belül támogatandóak azon mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek közvetlenül vagy közvetve segítik a roma emberek felzárkóztatását, illetve szegregációjának megszüntetését, vállalati kapacitásuk komplex fejlesztése és üzleti környezetük fejlesztése révén.A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3 milliárd forint a 2011-2013. évekre.

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió forint, maximum 150 millió forint lehet.

Az elnyerhető támogatás az összes elszámolható költség maximum 50 %-a, a pályázati felhívás ezen pontja külön rendelkezik a Közép-dunántúli, illetve a Nyugat-dunántúli régióban megvalósított projektekről.

vissza