Kapcsolat

BMR Kalkuláció Kft.

Tel: +36-70/427-1881

E-mail:miklos.marsai@gmail.com

Cím: 1133 Budapest, Vág utca 9.

Adószám:22971342-2-41

Cg.01-09-947102/4

Fővárosi Bíróság mint CégbíróságTÁRSADALMI EGYEZTETÉSEN A ROMA SZAKKOLLÉGIUMOK TÁMOGATÁSA ÉRDEKÉBEN KIÍRANDÓ PÁLYÁZAT

2012.03.02.

Az Új Széchenyi Terv keretében, partnerségi egyeztetésre került a "Roma szakkollégiumok támogatása" című pályázat.

Forrás: NFU

A konstrukció célja a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára olyan komplex hallgatói szolgáltatások kifejlesztése és biztosítása, amelyek hozzájárulnak tanulmányaik sikeres befejezésének előmozdításához, a lemorzsolódás csökkentéséhez, illetve társadalmi szerepvállalásuk megerősítéséhez. A szolgáltatások magukban foglalják a tehetséggondozást, a tanulás-módszertani és felzárkóztató szolgáltatások fejlesztését és mindezek biztosítását. A roma szakkollégium alapvető célkitűzése, hogy hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató cigány értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel. A támogatható tevékenységek körét részletesen a pályázati útmutató tartalmazza. Mind a KMR, mind a konvergencia régiók tekintetében megjelenik pályázati kiírás

A pályázat meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a Közép-magyarországi régióban150 000 000 forint, a konvergencia régiókban 1 000 000 000 forint.

Az igényelhető támogatás összege a Közép-magyarországi régióban legalább 60.000.000 Ft, de legfeljebb 150.000 000 Ft, a konvergencia régiókban legalább 60.000.000 Ft, de legfeljebb 250.000 000 Ft lehet.  A támogatás mértéke mindkét pályázati kiírásban a projekt elszámolható összes költségének 100%-a.

vissza