Megújuló energia-, és épületenergetikai pályázatírás BMR Kalkuláció Kft. KEHOP GINOP VEKOP TOP

Pályázati felhívás megújuló energiahordozó-felhasználás növelésére

2013.10.24.

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című pályázati felhívás a Közép-magyarországi régióban, KMOP-3.3.3-13-2. kódszámmal.

Támogatás megnevezése:

Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése

KMOP-3.3.3-13-2.

Támogatás formája:

vissza nem térítendő

Beadási határidő:

2013.11.05-2013.12.02.

Kedvezményezettek köre:

 • egyházi jogi személy (55), amely a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti besorolásba tartozik

Megvalósítási helyszín:

   Támogatásra csak Budapest területén megvalósuló fejlesztés jogosult.

A támogatható tevékenységek köre:

I.         Megújuló energia alapú villamosenergia termelés

1) Napenergia alapú villamosenergia termelés

 • a)        Hálózatra kapcsolódó 50 kWp alatti névleges teljesítőképességű fotovoltaikus rendszerek
  • b)       Hálózatra nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek.

2) Szélenergia-hasznosítás :

a)        50 kWp alatti villamosenergia-hálózathoz csatlakozó szélerőművek telepítése, amennyiben a megtermelt villamos energia 100%-ban saját felhasználásra kerül

b)         Villamosenergia-hálózathoz nem csatlakozó szélerőművek, azok fogyasztóval való közvetlen kapcsolatának kiépítése, villamosenergia-tároló egységek telepítése

II.        Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal:

1)         Napenergia hasznosítása

 • Napenergia hasznosító rendszerekkel (napkollektor)
 • a)        használati melegvíz igény részleges vagy teljes kielégítése;
 • b)        részleges vagy teljes kielégítése: a használati melegvíz és/vagy a fűtési és/vagy hűtési hőigénynek;

c)         gazdasági termelési folyamat részleges vagy teljes hőigényének kielégítése (pl.: szárítás).

2)         Biomassza-felhasználás

 • 2.1. Szilárd vagy folyékony biomassza  közvetlen hasznosítása hőigény kielégítésére
 • a)         Szilárd biomassza (mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, fás és lágyszárú energianövény, erdészeti fő és melléktermék, szilárd települési hulladék feldolgozásával előállított biomassza, a veszélyes hulladéknak nem minősülő kezeletlen faipari és egyéb ipari hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes) felhasználása használati melegvíz és/vagy fűtési hőigény kielégítésére.
 • 2.2 Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú energiahordozóvá alakítása 100%-ban saját hőigény kielégítésre.

3)         Geotermikus energia hasznosítása

 • a)         Meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt termálkút jogszabályban előírt minőségű használati melegvízhez víztermelés, fűtés, hűtés hőigényének kielégítésére történő bevonása, rehabilitása, visszasajtoló kút/rendszer fúrása, valamint hőfogyasztókkal való összekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező rendszer kialakítása.

b)         Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer kiemelt vízkontingens mennyiségének növelésével járó kapacitás-növelése és új fogyasztók bekapcsolása, kapcsolódó előírás szerinti visszasajtoló vagy vízelhelyező rendszer kialakítása. Meglévő geotermikus hőhasznosító rendszer változatlan vízkontingens kivételével járó (termelés oldali) hatékonyság-növelése, új felhasználók bekapcsolása és/vagy kaszkád rendszer kialakítása, kapcsolódó előírás szerinti vízelhelyező vagy visszasajtoló rendszer kialakítása, amennyiben a hazai megújuló energia felhasználás növelésével jár.

4)         Hőszivattyús rendszerek telepítése

a)         Villamos valamint gázmotoros hajtású, és abszorpciós hőszivattyús rendszerek melyek primerenergia felhasználásból számított szezonális teljesítménytényezője (SPFprim) legalább a 2013/114/EU határozata szerint Magyarországon alkalmazandó érték, vagy annál magasabb.

5)         Hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrás felhasználásával

Hűtési igény kielégítése abszorpciós hűtőrendszer kialakításával, bármely megújuló energiaforrás felhasználásával.

 

Támogatás mértéke (%):

Non-profit szervezetek, vállalkozási tevékenység keretében: 10%

Non-profit szervezetek, közcélú projekt: 85%

Támogatás minimum összege:

2 millió Ft

Támogatás maximum összege:

100 millió Ft

vissza

Kapcsolat

BMR Kalkuláció Kft.

Tel: +36-70/427-1881

E-mail:miklos.marsai@gmail.com

Cím: 1133 Budapest, Vág utca 9.

Adószám:22971342-2-41

Cg.01-09-947102/4

Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság