Kapcsolat

BMR Kalkuláció Kft.

Tel: +36-70/427-1881

E-mail:miklos.marsai@gmail.com

Cím: 1133 Budapest, Vág utca 9.

Adószám:22971342-2-41

Cg.01-09-947102/4

Fővárosi Bíróság mint CégbíróságMÓDOSULT AZ UNIÓS FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSÁT SZABÁLYOZÓ KORMÁNYRENDELET

2012.04.06.

Hatályba lépett az uniós források felhasználását szabályozó „ A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. Rendelet” módosítása.

Forrás:NFÜ

A módosítás a már korábban meghirdetésre került pályázati felhívásokat is érinti. Fontos információ azonban, hogy folyamatban lévő ügyek esetében amennyiben egy adott eljárási cselekmény (például támogatási szerződés kötéséhez szükséges feltételek megküldése) a hatálybalépés előtt már megtörtént, akkor azt a még korábbi feltételek szerint szükséges befejezni. Minden ezt követő eljárási cselekmény azonban az új jogszabály előírásai szerint folytatódik majd.


A változások rövid összefoglalása

Az új szabályozás – bizonyos feltételek mellett – az ÁFA januári emelését követve, a projektek zavartalan lebonyolítása érdekében többlettámogatásra (ÁFA kompenzációra) jogosítja fel a kedvezményezetteket.

A kifizetések gyorsításának eszköze lehet a szállítói előleg – megfelelő biztosítékok melletti – gyakoribb alkalmazása, amivel a piaci szereplők likviditását is növelni lehet, ezért a jogszabály-módosítás a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházás, építési koncesszió tárgyú közbeszerzési eljárásokban a kedvezményezett számára előírja, hogy köteles biztosítani a szállító részére előleg igénylésének lehetőségét. A szállítói előleg felhasználásának ellenőrzésére az NFÜ megbízhat saját műszaki ellenőrt a teljesítés igazolására a rész- illetve végszámla elszámolásának elfogadása előtt.

Csökken a támogatói döntéshozatali és szerződéskötési határidő, amelyre a jogszabály alapesetben 30-30 napos határidőt ír elő. A közbeszerzésekkel kapcsolatos eljárási határidők is jelentősen rövidülnek. Ennek oka, hogy a közreműködő szervezet, illetőleg az NFÜ által eddig egymás után végzett ellenőrzési tevékenységek a módosítás eredményeként ezután párhuzamosan zajlanak majd.

Változtak a biztosítékadásra vonatkozó szabályok, többek között törlésre került a vagyont terhelő zálogjog, mint nyújtható biztosítéki forma.

A jogorvoslati eljárások egyszerűsödnek, a kifogás benyújtására biztosított határidő szabályozása egyértelműbbé vált. Tisztázásra került az is, hogy jogorvoslatra az ellenőrzési hatóság által megállapított szabálytalanság esetén is mód nyílik.

A gyorsítás a pályázati felhívások esetében is érzékelhető lesz, hiszen a tervezési és előkészítési folyamat határidői is jelentősen csökkentek a módosítások következtében. 

A jogszabály-módosításnak köszönhetően az egyes konstrukciókat érintő – korábban kormánydöntést igénylő - kisebb változtatások, módosítások miniszteri hatáskörben a korábbiaknál jóval gyorsabban lesznek megvalósíthatóak.

A forrásvesztés megakadályozása érdekében tovább erősödik a projektek monitoringjának folyamata. Azon projektek esetében, amelyeknél a megvalósítás elmaradásának veszélye fennáll, az NFÜ kockázatelemzés alapján egyedi, nyomon követhető cselekvési terv kidolgozását kérheti. Az NFÜ a támogatási szerződéstől való részleges elállás, illetve a támogatói okirat visszavonása előtt - a támogatási szerződés módosításának kezdeményezésével egyidejűleg - intézkedéseket kérhet, illetve foganatosíthat. (pl. csökkentheti a projektmenedzsment-költségeket, azok kifizetését feltételekhez kötheti, projektfelügyelőt rendelhet ki).

Az NFÜ feladatává tett projektdoktori rendszer működtetésével a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, ám adminisztratív, kifizetési és menedzsment problémákkal küzdő beruházások végrehajtására ellenőrzött módon, szaktanácsadói támogatással kerül sor. A projektfelügyelő feladata, hogy a sikeres projektmegvalósítás feltételeit biztosítsa ott, ahol a határidős késedelemnek a veszélye fennáll, megszüntetve az elakadásokat, felgyorsítva a kifizetéseket. 

A jövőben lehetővé válik úgynevezett tartalékkonstrukciók kidolgozása és meghirdetése abban az esetben, ha a korábban meghirdetett kiírások esetében a támogatási források felhasználása a tervezettnél gyengébben halad, és forrásvesztés kockázata merül fel.

vissza