Kapcsolat

BMR Kalkuláció Kft.

Tel: +36-70/427-1881

E-mail:miklos.marsai@gmail.com

Cím: 1133 Budapest, Vág utca 9.

Adószám:22971342-2-41

Cg.01-09-947102/4

Fővárosi Bíróság mint CégbíróságMÓDOSULT AZ INNOVÁCIÓ A FOGÁSZATBAN CÍMŰ KIÍRÁS FELHÍVÁSA ÉS ADATLAPJA

2012.04.23.

Módosítás történt az Innováció a fogászatban című (GOP-2011-1.3.1/F illetve KMOP-2011-1.1.4/F kódszámú) pályázati kiírás felhívásában és adatlapjában.

Forrás:NFÜ

Pontosítottuk az alábbi fejezeteket:
- A.1.1. pont: A Turisztikai Célelőirányzatból történő pályázat lehetőségének feltüntetése.
- A.2.1. pont: a kisfelhős modell megjelentetése és időarányos darabszámok feltüntetése.
- A.5.4. pont: egy értelmező bekezdés arra vonatkozóan, hogy aki csak egy tört évvel rendelkezik, annak mi a bázislétszám, amihez a növekményt vállalnia kell.
- B.2. pont: dd) bekezdés helyett g) bekezdés beemelése, amelyen belül a gb) alpont lehetővé teszi, hogy aki a működési engedélyt megigényelte, az már pályázhasson.
- B.4. a) működési engedélyre vonatkozó mondat pontosítása ennek megfelelően.
- B.4. b) TEÁOR 23.42.

vissza