Kapcsolat

BMR Kalkuláció Kft.

Tel: +36-70/427-1881

E-mail:miklos.marsai@gmail.com

Cím: 1133 Budapest, Vág utca 9.

Adószám:22971342-2-41

Cg.01-09-947102/4

Fővárosi Bíróság mint CégbíróságMÓDOSULT A TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ 4/2011. (I.28.) SZÁMÚ RENDELET

2012.04.13.

Megjelent a Kormány 25/2012. (II.29.) Korm. Rendelete a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló Kormányrendelet módosításáról, amely módosítások a Kormányrendelet megjelenését követően már hatályba léptek.

Forrás:NFÜ

A Kormányrendelet módosítása érinti:

- A pályázati eljárást;
- A támogatási szerződést;
- A támogatás kifizetést;
- A közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat, melyeket a 2012. március 31-ét követően megindított közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni;
-  A kifogás benyújtására vonatkozó szabályokat;
- Az értesítés szabályait.
A megjelent pályázati útmutató a meghirdetéskor hatályos jogszabálynak megfelelően készült. Tekintettel arra, hogy a jelen közleményben szereplő rendelkezéseket a 25/2012. (II.29.) Korm. rendelet 57.§-a a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni rendelte, a jogszabályváltozás alapján minden további intézkedés nélkül módosulnak a pályázati útmutató és támogatási szerződés jogszabályváltozással érintett rendelkezései.

vissza