Kapcsolat

BMR Kalkuláció Kft.

Tel: +36-70/427-1881

E-mail:miklos.marsai@gmail.com

Cím: 1133 Budapest, Vág utca 9.

Adószám:22971342-2-41

Cg.01-09-947102/4

Fővárosi Bíróság mint CégbíróságMódosult a szociális intézmények kiváltása érdekében kiírt pályázat dokumentációja

2012.05.08.

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TIOP-3.4.1.A-11/1 jelű, „Bentlakásos intézmények kiváltása „A” szociális intézmények komponens” című konstrukció az alábbi pontokon módosult.

Forrás:NFÜ

Hivatkozás

Eredeti szöveg

Módosított szöveg

Indoklás

TIOP-3.4.1.A-11/1 Pályázati útmutató

F. Adminisztratív információk

F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

 

A pályázatok benyújtása 2012. június 1-től 2012. augusztus 31-ig lehetséges.

A pályázat benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.

F. Adminisztratív információk

F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

 

A pályázatok benyújtása 2012. július 1-től 2012. október 1-jéig lehetséges.

A pályázat benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.

A beadási határidő meghosszabbítása szükséges a megváltozott jogi környezet miatt. A módosítást a szaktárca kezdeményezte.

TIOP-3.4.1.A-11/1 Pályázati útmutató

E2. Egyéb követelmények

Egyéb csatolandó dokumentumok

Ingatlan vásárlás esetén független minősített értékbecslő értékbecslése

 

 

E2. Egyéb követelmények

Egyéb csatolandó dokumentumok

A szövegrész helyett az alábbi szerepel:

 

Független minősített értékbecslő értékbecslése a projektbe bevont minden ingatlanra vonatkozóan

A módosítás célja a pályázati kiírás elvárásainak egyértelművé tétele.

TIOP-3.4.1.A-11/1 Pályázati útmutató

C. PÁLYÁZAT TARTALMA

Általános elvárások a pályázatokkal szemben

 

 

A pályázat Megvalósíthatósági tanulmányát 2012. április 30-ig kell benyújtani

jóváhagyásra az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testülethez (IFKKOT)

elektronikusan és postai úton is (NEFMI Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos

Testület IFKKOT titkár, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.).

C. PÁLYÁZAT TARTALMA

Általános elvárások a pályázatokkal szemben

 

 

A pályázat Megvalósíthatósági tanulmányát 2012. június 29-ig kell benyújtani

jóváhagyásra az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testülethez (IFKKOT)

elektronikusan és postai úton is (NEFMI Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület IFKKOT titkár, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.).

A beadási határidő meghosszabbítása szükséges a megváltozott jogi környezet miatt. A módosítást a szaktárca kezdeményezte.

TIOP-3.4.1.A-11/1 Pályázati útmutató

C. PÁLYÁZAT TARTALMA

Általános elvárások a pályázatokkal szemben

Ingatlanvásárlás esetén a költséghatékonyság alátámasztására független minősített értékbecslő által készített és hitelesített ingatlan értékbecslői szakvélemény becsatolása szükséges a Megvalósíthatósági tanulmány tartalmi követelményei című dokumentum mellékleteként.

C. PÁLYÁZAT TARTALMA

Általános elvárások a pályázatokkal szemben

Szövegrész törlésre kerül, helyette az alábbi mondat szerepel:

Minden, a projektben érintett ingatlanra vonatkozóan a költséghatékonyság alátámasztására független minősített értékbecslő által készített és hitelesített ingatlan értékbecslői szakvélemény becsatolása szükséges a szakmai terv mellékleteként.

A módosítás célja a pályázati kiírás elvárásainak egyértelművé tétele.

TIOP-3.4.1.A-11/1 Pályázati útmutató

C3. Elszámolható költségek köre

A projekt előkészítés költségei együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható összes költségének 4%-át, és nem haladhatják meg a 15 millió Ft-ot!

C3. Elszámolható költségek köre

A projekt előkészítés költségei együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható összes költségének 4%-át!

A módosítás célja a pályázati kiírás elvárásainak egyértelművé tétele.

 

TIOP-3.4.1.A-11/1

Pályázati útmutató

C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések

Az IFKT mentorálás költségeit jelen pályázatban 2014. április 30. utáni időszakra szükséges betervezni (mivel a mentorok biztosítása ezen időpontig a TÁMOP 5.4.5 projekt forrásából valósul meg).

C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések

Az IFKT mentorálás költségeit jelen pályázatban 2014. február 15. utáni időszakra szükséges betervezni (mivel a mentorok biztosítása ezen időpontig a TÁMOP 5.4.5 projekt forrásából valósul meg).

 

A módosítás szükségességét az adja, hogy a TÁMOP 5.4.5 projekt zárásához kell igazítani az időpontot.

TIOP-3.4.1.A-11/1 pályázati dokumentáció 17. számú melléklete

Opcionális elemek:

2.3A ……………….., mint pályázó intézmény / intézmény fenntartója a pályázat benyújtását megelőzően bevonja az FSZK mentorait a pályázatban benyújtandó

szakmai tervet megalapozó komplex támogatási szükségelt felmérés elvégzéséhez.

Opcionális elemek:

2.3A ……………….., mint pályázó intézmény / intézmény fenntartója a pályázat benyújtását megelőzően bevonja az FSZK tanácsadóit a pályázatban benyújtandó

szakmai tervet megalapozó komplex támogatási szükségelt felmérés elvégzéséhez.

A módosítás célja a pályázati kiírás elvárásainak egyértelművé tétele.

vissza