Kapcsolat

BMR Kalkuláció Kft.

Tel: +36-70/427-1881

E-mail:miklos.marsai@gmail.com

Cím: 1133 Budapest, Vág utca 9.

Adószám:22971342-2-41

Cg.01-09-947102/4

Fővárosi Bíróság mint CégbíróságMÓDOSÍTÁS TÖRTÉNT AZ INNOVÁCIÓS EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT

2012.04.18.

A módosítás keretében a legfontosabb változások a következők:

Forrás:NFÜ

Meghosszabbítottuk a pályázatok benyújtásának határidejét 2012. december 31-ig, az A.6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje fejezetben.

Módosítottuk és kiegészítettük a B. Pályázók köre fejezetet.

Módosítottuk a pályázó támogathatóságára vonatkozó B.2 Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek fejezetet.

Kiegészítettük a C.1 Támogatható tevékenységek körét az alábbiakkal:

Információs technológia –fejlesztés a C1.3.4.a) és az egyedi szoftver kivételével a C1.3.4.b) szerint

Kiegészítettük és módosítottuk a pályázati felhívás C.2 Elszámolható költségek köre fejezetét.

Módosítottuk a C.3 Nem elszámolható költségek köre fejezetet az alábbiak szerint:  

Amennyiben a benyújtott pályázat nem elszámolható költségeket tartalmaz, csökkentett támogatás odaítélésére abban az esetben van lehetőség, ha a projekt a csökkentést követően is megfelel a pályázati kiírás feltételeinek, és a csökkentés nem befolyásolja érdemben a projekt célját. a csökkentés mértéke nem haladhatja meg a tervezett összköltség 10%-át. Amennyiben ennél nagyobb mértékű csökkentésre volna szükség, a projekt javaslat elutasításra kerül.

Módosítottuk a C.7 A projekt fizikai befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje fejezetet, melynek értelmében a pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolásának végső határideje 2011. évben benyújtott pályázatok esetében 2013. március 31., 2012 évben benyújtott pályázatok esetében 2014. március 31.

Kibővítettük a C.9 Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban fejezetet, a következők szerint: 

Támogatás nem nyújtható és nem folyósítható, amennyiben a projekt költségvetése nem reális és nem takarékos. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.

Kiegészítettük a pályázati felhívás F.4. Pénzügyi elszámolás, finanszírozás fejezetét, az alábbiak szerint:

a részletes szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.6. fejezetében, valamint a Tájékoztató a pénzügyi elszámoláshoz című dokumentumban foglaltak irányadóak.

Kiegészítettük a pályázati felhívás F.5. Helyszíni szemle és ellenőrzések fejezetet, az alábbiak szerint:

A helyszíni ellenőrzések részletes szabályait illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató F.10. fejezetében, valamint a Monitoring és Helyszíni Ellenőrzési Tájékoztatóban foglaltak irányadóak.

Módosították a pályázati felhívás G. A pályázó által csatolandó mellékletek listája című fejezetet.

vissza