Kapcsolat

BMR Kalkuláció Kft.

Tel: +36-70/427-1881

E-mail:miklos.marsai@gmail.com

Cím: 1133 Budapest, Vág utca 9.

Adószám:22971342-2-41

Cg.01-09-947102/4

Fővárosi Bíróság mint CégbíróságMódosítás az ivóvízminőség javítása érdekében kiírt pályázat dokumentációjában

2012.06.04.

Módosultak az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Ivóvízminőség-javítás” című (KEOP–1.3.0/09-11 kódszámú) pályázati kiírás 2011. február 10-től érvényes dokumentumai.

Forrás:NFÜ

Változások jegyzéke
A változások jegyzéke a 2011. február 10-től érvényes Pályázati felhívás, Projekt Adatlap,
Megvalósíthatósági Útmutató, Megvalósíthatósági Sablon és Egyszerűsített költség-haszon
elemzés dokumentumainak változásait mutatja be, amelyek alkalmazása 2012. június 15-től érvényes.
Ssz. Változás helye Megjegyzés
Projekt Adatlap
1. 5. A projekt megvalósításának számszerűsíthető céljai
Új táblázat az ellátott lakosok számáról és a
műszaki indikátorok összefoglalásáról
2. 6. Pénzügyi, gazdasági elemzés eredményei
Meglévő táblázat két sorral kiegészült: hazai
költségvetés támogatása és egyéb forrás
sorokkal
Pályázati Felhívás
1. A. A támogatás célja és háttere
Pontosítás és kiegészítés: amennyiben a
megvalósításra benyújtani kívánt pályázat
tervezett bruttó összköltsége a 260 millió
forintos értékhatárt nem éri el, a
pályázóknak egyszerűsített dokumentációs
követelmények szerint kell elkészíteniük
pályázataikat.
2. A3. Rendelkezésre álló forrás A lekötött és a még fel nem használt keretek
pontosítása.
3. A6. Támogatás mértéke
Kiegészítés, hogy a 260 millió forint alatti
bruttó összköltségű projekteknél a
pályázóknak Egyszerűsített
megvalósíthatósági útmutató alapján,
valamint annak részeként elkészített
automatikus CBA kalkulátor programmal kell
elkészíteniük pályázatukat.
4. A7. Támogatás összege A felhasználás feltételeit pontosítottuk
5. C3.1. Utólag elszámolható projekt-előkészítési költségek
Az egyes előkészítési költségek utólag
kizárólag abban az esetben és olyan
mértékben számolhatók el, ha azok a
pályázat benyújtásakor hatályos előkészítési
pályázatra (KEOP-7.1.0.) vonatkozó pályázati
útmutató előírásainak megfelelnek.
6. C3.2. Elszámolható költségek a
projekt-megvalósítás során
Kiegészítés: Zöldmezős telepi beruházás
esetében telepen kívüli bekötőút építése
elszámolható.
2 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Levelezési cím: H-1393 Budapest, pf. 332.
Tel.: +36 40/638-638 (+36-1-474-9180)
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
www.nfu.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
7. E. Kiválasztási kritériumok Monitoring mutatók
Táblázatos összefoglaló az ellátott lakosok
számáról és a műszaki indikátorok
összefoglalásáról (ugyanaz a táblázat, mint
amely az adatlapon is szerepel és később a
Támogatási szerződés melléklete lesz)
8. F2.A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A Közreműködő Szervezet nevét és címét pontosítottuk.
9. F10. Vonatkozó jogszabályok
indikatív listája
Kiegészítettük az újonnan kihirdetett
jogszabályokkal
10. F12. Csatolandó mellékletek
listája
Csatolandó mellékletek listája: ha a projekt
bruttó összköltsége egyenlő vagy nagyobb,
mint 260 millió Ft
11. F13.
Egyszerűsített pályázat
esetén csatolandó
mellékletek listája
Egyszerűsített pályázat esetén csatolandó
mellékletek listája: ha a projekt bruttó
összköltsége kisebb, mint 260 millió Ft
Útmutató egyszerűsített megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez
Egyszerűsítések, pontosítások
Általános sablon megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez

vissza