Kapcsolat

BMR Kalkuláció Kft.

Tel: +36-70/427-1881

E-mail:miklos.marsai@gmail.com

Cím: 1133 Budapest, Vág utca 9.

Adószám:22971342-2-41

Cg.01-09-947102/4

Fővárosi Bíróság mint CégbíróságMÓDOSÍTÁS A 4 ÉS 5 SZÁMJEGYŰ UTAK FEJLESZTÉSÉT TÁMOGATÓ KIÍRÁSOKBAN

2012.04.21.

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent, négy és öt számjegyű utak fejlesztését támogató, ÉMOP-5.1.1/A-11, ÉMOP-5.1.1/C-11, ÉAOP-3.1.1-11, DAOP-3.1.1/A-11, DDOP-5.1.3/A-11, KDOP-4.2.1/A-11, NYDOP-4.3.1/A-11 és KMOP-2.1.1/A-11 kódszámú pályázati felhívások az alábbiak szerint módosultak.

Forrás:NFÜ

1) A C.1.2 Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek pont az alábbi bekezdéssel egészült ki:
-    Univerzális eszközhordozó tehergépkocsi téli és nyári adapterekkel. A felhívás keretében megvalósuló régiós közútfelújítási program egészére tekintettel az eszközbeszerzés egy projekt keretében is megtörténhet és elszámolható, a felhívás keretében régiónként beszerezhető munkagépek száma legfeljebb 10 db.

2) Az elszámolható költségek fejezet kiegészítésre került az eszközbeszerzés költségtípusával.

A pályázati felhívás C.1.2 Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek között felsorolt eszközbeszerzés költségei számolhatók el a Pályázati Útmutató c. dokumentum C.2.3. II. Megvalósítási költségek 4. pontja alapján, azzal, hogy használt eszközök beszerzése nem támogatható.

3) E.2 Csatolandó mellékletek pont 2) Részletes költségvetés pontja az alábbi bekezdéssel került kiegészítésre:
-    Eszközbeszerzésre vonatkozóan: árajánlat(ok), vagy pályázó részletes árbecslése(i), továbbá műszaki specifikáció.


4) A KMOP-2.1.1/A-11 felhívás adatlapjának 5.2.1 és 5.2.2 költségvetési táblázata kiegészítésre került az eszközbeszerzés költségtípussal.

5) A 4/2011(I.28) Korm. rendelet módosítása szerint aktualizálásra került a Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz – 2012-01., a pályázati felhívás hivatkozásai szintén módosításra kerültek.

6) A felhívás a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet március 31-től hatályos szabályozása szerint aktualizálásra került.

vissza