Kapcsolat

BMR Kalkuláció Kft.

Tel: +36-70/427-1881

E-mail:miklos.marsai@gmail.com

Cím: 1133 Budapest, Vág utca 9.

Adószám:22971342-2-41

Cg.01-09-947102/4

Fővárosi Bíróság mint CégbíróságKEOP-2012-5.6.0/B kódszámú pályázat 2013. április 30. napjával felfüggesztésre kerül.

2013.04.22.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a „Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai (Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartása és irányítása alatt álló, központi költségvetésből finanszírozott, önállóan működő és gazdálkodó, országos hatáskörű egészségügyi ellátó intézmények energiahatékonysági beruházásai)” című pályázati konstrukciót 2013. április 30. napjával határozatlan időre felfüggeszti.

Forrás:NFÜ

A 2013. április 30. (kedd) 24 óráig postára adott, illetve a 2013. április 30-án a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán személyesen benyújtott pályázatok még érkeztetésre kerülnek. 
A postai bélyegző szerint 2013. április 22-én és azt követően postára adott, illetve 2013. április 22-én és azt követően a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán személyesen benyújtott pályázatok közül, a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján, a minimális támogatási ponthatárt elérő, vagy azt meghaladó pályázatok rangsorolása alapján kerülnek kiválasztásra a támogatott projektek, a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Fentiekre tekintettel a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 27.§ (3) bekezdése alapján a döntésre vonatkozó határidő 15 nappal meghosszabbításra kerül.

vissza