Kapcsolat

BMR Kalkuláció Kft.

Tel: +36-70/427-1881

E-mail:miklos.marsai@gmail.com

Cím: 1133 Budapest, Vág utca 9.

Adószám:22971342-2-41

Cg.01-09-947102/4

Fővárosi Bíróság mint CégbíróságMegújuló energia alapú villamos, és kapcsolt hő és villamos energia termelés KEOP 4.1.0/C

2013.01.18.

Megújuló energia alapú villamos, és kapcsolt hő és villamos energia termelés KEOP 4.1.0/C

Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését.

Támogatás megnevezése:

Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia, valamint biometán termelés

KEOP-2012-4.10.0/C

Támogatás formája:

vissza nem térítendő

Forrás:

14 milliárd Ft áll rendelkezésre, melyből 2 Mrd Ft költségvetési szervek, költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek; 12 Mrd Ft vállalkozások és átmeneti és technikai besorolású szervezetek számára áll rendelkezésre

Beadási határidő:

2013.12.31. (vagy a forrás kimerülésig)

Kedvezményezettek köre:

 • Vállalkozás;
 • Költségvetési szerv;
 • Nonprofit szervezet;
 • Átmeneti és technikai besorolások

Megvalósítási helyszín:

Magyarország területe, kivétel a Közép Magyarországi régió

A támogatható tevékenységek köre:

1) Napenergia alapú villamosenergia termelés 

Támogatható projekttípusok:

a)             Hálózatra kapcsolódó 500 kWp alatti teljesítményű fotovoltaikus rendszerek.

Támogatható tevékenységek:

Napenergia-hasznosító berendezések és azok rögzítő, tartó rendszere, villamosenergia hálózathoz kapcsolódásához és a rendszerrel való műszakilag biztonságos működéshez szükséges eszközök, akkumulátor és hálózati elemek. (Pl. napcella, állványzat, inverter (akkumulátor amennyiben szükséges)

b)            Hálózatra nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek.

2) Biomassza-felhasználás kapcsolt hő és villamosenergia- termelésre 

Támogatható projekttípusok:

a)        Szilárd biomassza közvetlen hasznosítása kapcsolt hő és villamosenergia-termelésreÚj, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő, szilárd biomassza hasznosító, nagy hatékonyságú,kisméretű (20 MWe kapacitásnál nem nagyobb) erőmű kiépítése

Az önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át hasznosítani kell, hasznosítás címszó alatt értendő a távhőhálózatba történő betáplálás is.

b)       Szilárd vagy folyékony biomassza köztes feldolgozottságú (pl. növényi olaj, etanol, stb.) energiahordozóvá alakítása, kapcsolt hő- és villamosenergia termelésre történő hasznosítása.

 

Az önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át hasznosítani kell, hasznosítás címszó alatt értendő a távhőhálózatba történő betáplálás is.

3) Vízenergia-hasznosítás: 5 MW alatti vízerőművek építése és felújítása, villamos energia hálózati kapcsolatának kiépítése, és felújítása

Támogatható projekttípusok:

a)        Meglévő, de leállított (használaton kívüli, villamos energiát nem termelő) vízerőmű felújítása, és/vagy hálózati kapcsolatának kiépítése.

b)       Meglévő, működő vízerőmű kapacitásbővítése

c)        Új vízerőmű létesítése

4) Biogáz-termelés és felhasználás

Támogatható projekttípusok:

a)      Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó és egyéb iparági melléktermék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló biogáz-termelés kapcsolt hő- és villamosenergia-előállításra történő hasznosítási rendszer kialakítása. Gázmotor üzemeltetése esetén az önfogyasztás felett keletkezett hő legalább

b)     25%-át hasznosítani kell. Hasznosítás címszó alatt értendő a távhőhálózatba történő betáplálás is.

c)      Szennyvízből keletkező biogáz kapcsolt hő- és villamosenergia-előállításra, vagy földgáz hálózatba táplálásra történő hasznosítási rendszer kialakítása. Gázmotor üzemeltetése esetén az önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át hasznosítani kell.  Hasznosítás címszó alatt értendő a távhőhálózatba történő betáplálás is.

d)     Hulladéklerakó és kezelő telepen keletkező depóniagáz villamosenergia-előállításra vagy kapcsolt hő- és villamosenergia-előállításra, vagy földgáz hálózatba táplálásra történőhasznosítási rendszer kialakítása.

e)      Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó és egyéb iparági melléktermék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló meglévő biogáz-termelés fogyasztóhoz való követlen kapcsolat kiépítése, vagy földgáz hálózatba táplálható biometán előállítása, szükséges biogáz-termelő kapacitások bővítése, biogáz tisztítása, tárolása, földgázhálózathoz való kapcsolódása.

f)       Mezőgazdasági fő- vagy melléktermék, állattenyésztési melléktermék, kapcsolódó iparági melléktermék vagy ezek vegyes felhasználásán alapuló új biogáz-termelő kapacitások létrehozása, fogyasztóhoz való követlen kapcsolat kiépítése, vagy földgáz hálózatba táplálható biometán előállítása, tisztítása, tárolása, földgázhálózathoz való kapcsolódása.

5) Geotermikus energia hasznosítása:

Támogatható projekttípusok

Hő és villamosenergia-termelés; villamosenergia-termelés

6) Szélenergia-hasznosítás:

Támogatható projekttípusok

a)        50 kWp alatti villamosenergia-hálózathoz csatlakozó szélerőművek telepítése, amennyiben a megtermelt villamos energia 100%-ban saját felhasználásra kerül

b)       Villamosenergia-hálózathoz nem csatlakozó szélerőművek, azok fogyasztóval való közvetlen kapcsolatának kiépítése, villamosenergia-tároló egységek telepítése

 

Támogatható költségek:

A projekt előkészítés során elszámolható költségek köre :

 

 • Tárgyi eszközök / Ingatlanok, Gépek, műszaki és egyéb berendezések költségkategória
 • Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése Audit / tanúsítás költségei
 • Engedélyek, hatósági díjak, egyéb adók és illetékek költségei
 • Közbeszerzési szakértői díjak

 

A projekt megvalósítás során elszámolható költségek köre

 • Tárgyi eszközök /   Gépek, műszaki és egyéb berendezések költségkategória
 • Eszközbeszerzés
 • Új eszköz beszerzése támogatható, mely megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz leltárában
 • Tájékoztatás, nyilvánosság
 • Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése

 

Támogatás mértéke (%):

30 %-85%

Támogatás minimum összege:

1 000 000.- HUF felett

Támogatás maximum összege:

1 000 000 000.- HUF

Támogatás nagysága:

A fenti százalékok mértéke függ az induló szervezet jogi státuszától, méretétől, és a megvalósítás helyszínétől.

vissza