Kapcsolat

BMR Kalkuláció Kft.

Tel: +36-70/427-1881

E-mail:miklos.marsai@gmail.com

Cím: 1133 Budapest, Vág utca 9.

Adószám:22971342-2-41

Cg.01-09-947102/4

Fővárosi Bíróság mint CégbíróságKEHOP-5.2.9.

2016.03.25.

KEHOP-5.2.9.

Önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására a Közép-magyarországi régióban

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd Ft.

Jelen felhívás forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: max. 200 db.

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 Projekt-előkészítés

 Megvalósítás

 Szakmai célt szolgáló tevékenységek

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. mellékletének 1. táblázatában felsorolt épülethatároló szerkezetek fejlesztésével.

II. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.

 Járulékos feladatok (beleértve projekt menedzsmentet, mérnöki feladatokat, a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét is)

 

A projekt területi korlátozása

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország Közép-magyarországi régiója.

Budapest Főváros Önkormányzata esetén a KEHOP 5. prioritás keretében nevesített vagy nevesíteni tervezett épület jelen Felhívás keretében nem támogatható.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra a Közép-magyarországi települési önkormányzatok nyújthatnak be támogatási kérelmet.

KSH szerinti gazdálkodási forma kód4 alapján: 321, Helyi önkormányzat

Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen felhívás keretében minden önkormányzat csak egy támogatási kérelem benyújtására jogosult. Újabb támogatási kérelem benyújtása csak a korábbi kérelem esetleges elutasítását követően lehetséges.

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50, maximum 250 millió Ft lehet.

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

 

A támogatás tényleges mértékét projektenként szükséges megállapítani, az alábbi módon megállapított támogatási összeg és az elszámolható költség hányadosa alapján:

Az energiahatékonysági projektrész vonatkozásában az éves elsődleges energia fogyasztásának csökkenése [kWh] x 400 [Ft/kWh] + a projekt keretében tervezett kapacitás megújuló energia előállítására [kW] x 630 000 [Ft/kW].

 

vissza