Kapcsolat

BMR Kalkuláció Kft.

Tel: +36-70/427-1881

E-mail:miklos.marsai@gmail.com

Cím: 1133 Budapest, Vág utca 9.

Adószám:22971342-2-41

Cg.01-09-947102/4

Fővárosi Bíróság mint CégbíróságÚj Széchenyi Terv –FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS – alprogram/2012

2012.07.25.

Új Széchenyi Terv –FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS – alprogram/2012

A támogatás célja:
A meglévő lakóépületek energiahatékonyságának javítását célzó, valamint széndioxidkibocsátásának csökkentését eredményező kondenzációs kazántechnológiát alkalmazó és
megújuló energiát hasznosító fűtési rendszerek (épületek fűtésére, használati melegvíz
előállítására szolgáló, vagy az előbbi célokat kombináló többcélú korszerű hőellátó
rendszerek) beszerzése és telepítése.

Pályázók köre:
Jelen pályázati forrásból támogatást kaphatnak:
Azon természetes személyek, akik a pályázattal érintett lakott lakóingatlan tulajdonosai. Jelen
pályázattal érintett lakóingatlan lehet: láncház, sorház, ikerház családi ház, valamint társasház
maximum 4 lakásig, az építési technológiától függetlenül.
Az egyes lakóegységek külön is benyújthatnak pályázatot, amennyiben önálló (lakásfűtő,
hűtő, használati melegvíz-termelő) gépészeti egységgel rendelkeznek.
Építési év korlát: A pályázatban az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló
7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez igazítva a 2006. december 31-ig kiadott jogerős
használatba vételi engedéllyel rendelkező lakóépületek vehetnek részt.

Támogatható tevékenységek köre:
Mindazon munkálatok támogathatóak, amelyek fűtéskorszerűsítés keretében
energiamegtakarítást eredményeznek, energetikai számítással és energetikai tanúsítvány
elkészítésével alátámasztva.
Fűtéskorszerűsítés, hőtermelő berendezés cseréje kondenzációs gázkazán beépítéssel
vagy,

fűtéskorszerűsítés, megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezés (napkollektor,
hőszivattyú, brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazán) kiépítésével, mely
kiegészülhet kondenzációs gázkazán beépítéssel.
Támogathatók továbbá a járulékos munkálatok, mint kéményátépítés, az energetikai tanúsítás
elkészítésének, valamint a tervezési és az engedélyeztetési és a szükséges szakhatósági
költségek.
Az energetikai szakértői – tervezői – szakhatósági-díj mértéke: a támogatás szempontjából
elismerhető kivitelezési költség maximum 8 %-a lehet.
Támogatható továbbá a kivitelezési munkálatok munkadíja, mely a támogatás szempontjából
elismerhető kivitelezési költség 30 %-ánál nem lehet több.
A pályázattal elnyerhető támogatás
A támogatás vissza nem térítendő végleges juttatás, amely az elért energiamegtakarítás
függvényében eltérő mértékű lehet.
A.) Fűtési rendszer korszerűsítése kondenzációs kazán beépítésével:
40 %-os támogatási intenzitás: legalább 25 %-os szintet elérő fűtés és meleg víz
fajlagos energiaigény megtakarítással, azzal a kitétellel, hogy a lakásonként adható
támogatás legfeljebb bruttó 850 000 forint lehet.
B.) Fűtéskorszerűsítés, megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezés
kötelező alkalmazásával, amely kiegészülhet kondenzációs gázkazán telepítéssel:
40 %-os a támogatási intenzitás: legalább 40 %-os szintet elérő fűtés és meleg víz
fajlagos energiaigény megtakarításnál és kötelezően alkalmazandó megújuló energiát
hasznosító hőtermelő berendezéssel, azzal a kitétellel, hogy a lakásonként adható
támogatás legfeljebb bruttó 1,5 millió forint lehet.

Kötelező a meglévő és a tervezett állapotra vonatkozó energetikai tanúsítás elkészítése, a
TNM rendelet követelményértékeihez igazítva.
A jelenlegi állapotban is minimum „E” energetikai besorolású kell hogy legyen a lakóépület
és minimum „C” energetikai besorolást kell elérnie a felújítás megvalósításával. Azon
lakóépületek esetében, amelyek a pályázat benyújtásakor már megfelelnek a „B”
épületenergetikai követelmény értékeknek, „A+” energetikai besorolást kell elérniük,
kötelezően megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezés alkalmazásával.

Benyújtás időpontja, határideje:
Pályázatot 2012. augusztus 27-től a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehet benyújtani.
A pályázatok a benyújtás sorrendjében kerülnek feldolgozásra és a befogadott pályázatok
elbírálása szakaszos rendszerben történik. A pályázatok a rendelkezésre álló forrás
kimerüléséig részesülhetnek támogatásban, azon felül a benyújtott pályázatok elutasításra
kerülnek.

vissza