Megújuló energia-, és épületenergetikai pályázatírás BMR Kalkuláció Kft. KEHOP GINOP VEKOP TOP

Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára KEHOP-5.2.13.

2019.08.14.

Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára KEHOP-5.2.13.

Támogatás megnevezése:

Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára

KEHOP-5.2.13.

Támogatás formája:

vissza nem térítendő

Forrás:

10 milliárd Ft

Beadási kezdete:

2019. október 1-től 2019. október 7-ig

2019. november 11-től 2019. november 18-ig

2020. január 24-től 2020. január 31-ig.

Kedvezményezettek köre:

Közfeladatot ellátó bevett egyház, vagy annak közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye

Megvalósítási helyszín:

Magyarország területe

A támogatható tevékenységek köre:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Szakmai célt szolgáló tevékenységek

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. mellékletének 1. táblázatában felsorolt épülethatároló szerkezetek fejlesztésével.

II. Intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.

FIGYELEM! II. pontban foglalt tevékenység csak akkor támogatható önállóan, amennyiben a fejlesztés tárgyát képező épület a fejlesztés előtti állapotban megfelel a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. melléklet I. pontban foglaltaknak.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

Projekt-előkészítés

Megvalósítás

Szakmai célt szolgáló tevékenységek

I. Intézmények fűtési, hűtési, szellőztetési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, amennyiben a fejlesztés tárgyát képező épület a fejlesztés előtti állapotban nem felel meg a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 5. sz. melléklet I. pontban foglaltaknak

II. Napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.

Támogatás mértéke (%):

A támogatás maximális mértéke

1) az összes elszámolható költség 100 %-a;

2) a támogatás mértékét projektenként szükséges megállapítani, az alábbi módon megállapított támogatási összeg és az elszámolható költség hányadosa alapján:

Az éves elsődleges energia fogyasztásának csökkenése [kWh] x 400 [Ft/kWh] + a projekt keretében tervezett kapacitás megújuló energia előállítására [kW] x 490 000 [Ft/kW].

A támogatás tényleges mértéke a fentiek szerint meghatározott összegek közül a kisebb összeg..

Támogatás minimum összege:

50millió Ft

Támogatás maximum összege:

300 millió Ft

vissza

Kapcsolat

BMR Kalkuláció Kft.

Tel: +36-70/427-1881

E-mail:miklos.marsai@gmail.com

Cím: 1133 Budapest, Vág utca 9.

Adószám:22971342-2-41

Cg.01-09-947102/4

Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság